Wie?

Ik ben Kim Kostense (°09/12/1982) en ik werk sinds 2008 als individueel therapeute in dagcentrum De Sleutel te Mechelen (zowel in het kader van vrijwillige als verplichte hulpverlening). Dit betekent dat ik voornamelijk werk met mensen die kampen met middelenmisbruik of verslaving. Verslaving is echter een problematiek die zelden op zichzelf staat, wat maakt dat ik ook ruime ervaring heb in het werken rond andere thema's zoals relatieproblemen, rouwverwerkingsproblemen, gevoelens van eenzaamheid of onzekerheid, zingevingsvragen, ...

 

 

Opleiding

Graduaat Orthopedagogie – Plantijn Hogeschool Antwerpen (2000 – 2004)
Licentiaat Criminologie, optie Persoonsgerichte Methodieken en Welzijnszorg & Strafrechtsbedeling – KULeuven (2004 – 2008)
Credits Psychologie en Pedagogische Wetenschappen – KULeuven (2012 – 2013)

 

Bijkomende opleidingen

Opleiding Motiverende Gespreksvoering – VAD (december 2008 – februari 2009)
Opleiding Terugvalpreventie – VAD (maart/april 2009)
Opleiding Systeemgerichte Daderhulpverlening – Interactie-Academie te Antwerpen (oktober 2009 – april 2010)
4-jarige opleiding Systeemtherapie – Interactie-Academie te Antwerpen (oktober 2013 – september 2017)

Wat?

Werkwijze:

Therapie begint steeds met één of meerdere kennismakingsgesprekken. Deze gesprekken dienen enerzijds om na te gaan of deze therapeut en zijn (haar) werkwijze al dan niet aansluiten bij jouw vraag en jouw persoonlijkheid, en anderzijds om uit te klaren wat precies jouw vraag is, welke doelstellingen je voor ogen hebt en wat je verwacht van de therapie. Als we na dit (deze) gesprek(ken) besluiten om samen aan de slag te gaan, zullen we samen bekijken op welke manier en met welke frequentie we dit zullen doen. Hoe lang een therapie duurt is moeilijk vooraf te zeggen omdat dat van veel verschillende factoren kan afhangen. In het algemeen geldt dat een therapie meestal eindigt wanneer jij van mening bent dat je de door jou beoogde doelstellingen bereikt hebt.

 

Visie:

Ik werk vanuit een systeemtherapeutische visie, wat wil zeggen dat ik ervan uitga dat mensen - en dus ook de moeilijkheden die ze soms ervaren - niet op zichzelf staan. Ik probeer mensen en hun problemen te begrijpen door te kijken naar hun bredere context (familie, vrienden, werk, verleden, toekomstdromen, ...) en naar de wederzijdse beïnvloedingen die daar van uit gaan. Je leven speelt zich uiteraard buiten de therapiekamer af en het is daar dat je je weg (opnieuw) moet vinden. Dit alles betekent enerzijds dat het soms ook zinvol kan zijn om mensen uit jouw omgeving bij de therapie te betrekken en anderzijds dat je soms (lees)opdrachten mee naar huis zal krijgen.

 

Voor Wie?

DOELGROEP

Jongeren, volwassenen & ouderen
(hulpverlening opgelegd door justitiële instanties is mogelijk)

 

THEMA'S

Je kan bij mij terecht met een veelheid aan problematieken, zoals omgaan met pijn, verdriet & verlies, onzekerheid & faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, gevoelens van eenzaamheid, stress, (seksuele) identiteitsproblemen, zingevingsvragen, ... Daarnaast heb ik een bijzondere interesse in middelenmisbruik / verslaving, traumaverwerking en relatiemoeilijkheden.

 

Foto's

Tarieven

Individueel gesprek: 50€  (60min)

 

Relatie- of gezinsgesprek: 65€  (90min)

 

De gesprekken zijn op het moment zelf contant te betalen (geen bankcontact mogelijk)

 

Een gedeeltelijke terugbetaling door de mutualiteit is in bepaalde gevallen mogelijk.

 

Contact

  • Kim Kostense Psychotherapie
    Hoge Akker 36
    2550 Kontich